P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

LOHJA 47,3ha

Kolmesta vierekkäisestä kiinteistöstä koostuva 47,3ha metsäalue Lohjalla Hormajärven pohjoispuolella. 19.2.2018 päivättyjen metsäarvioiden mukaan alueen kokonaispuusto n.3779m3. Alue on monipuolinen niin kehitysluokkien, maapohjien ja maastonmuotojenkin osalta. Alue rajoittuu Jantoniementiehen ja metsäpirtin yksityistiehen.
Hp.188.000€ / tarjous viim. 22.9.2019

Huom. Metsänhoitoyhdistyksestä saadun tiedon mukaan kuviota 27 ei saa hakata, kuviolla on uhanalainen laji.

Myydyt metsäkohteet