P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

VIHTI, Jokikunta n.53,7ha metsä ja 19,83ha Pelto

Vihdin Jokikunnassa mahtava kokonaisuus, joka koostuu metsästä n.53,7ha ja hyvistä, tukioikeudellisista pelloista 19,83ha. Puumäärä metsissä n.4129m3.
Metsän Hp. 200.000€ / tarjous viim. 3.12.2017 (Myyty!)
Peltojen Hp. 15.000€/ha / tarjous viim. 3.12.2017 (Myyty!)

JUVA, Paatela 23,44ha

Runsaspuustoinen metsätila Juvalla. Pinta-ala 23,44ha ja puustoa n.3418m3. Kattava tieverkosto ja matkaa Juva-Savonlinna tieltä vain n.500m, eikä Juvan keskustaankaan ole kuin n.5km. Kasvupaikat pääosin mustikkatyyppiä ja helppokulkuisia. Männiköitä pystykarsittu.
Hp.115.000€ / tarjous viim. 26.11.2017 (MYYTY!)

FORSSA, Hillonkulma 5,545ha

Forssassa pieni, mutta erittäin runsaspuustoinen metsätila. Pinta-ala 5,545ha, kokonaispuusto n.1484m3. Hp.75.000€ / tarjous viim. 15.10.2017 (MYYTY!)

VIHTI, Jokikunta 22,8ha

Vihdin Jokikunnassa noin 22,8ha määräala. Tasaiset ja kasvavat maat, kokonaispuusto n.2716m3. Nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Erinomainen saavutettavuus, tie (Mäntylänpolku) palstan läpi ja matkaa asfalttitieltä vain noin 200m.
Hp.100.000€ / tarjous viim. 15.10.2017 (MYYTY!)

KUUSAMO, Kiviperä 77,43ha

Kuusamossa, Kiviperän kylässä noin 45 km Kuusamon keskustasta sijaitseva 77,43ha metsätila. Koostuu pääosin hyvin onnistuneista taimoikoista ja suoalueista. Puustoa n.528m3, (osa puustosta metsälakikohteilla). Kiinteistöön kuuluu osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden suuruus 0,035000/76,970862
Hp.69000€ / tarjous (MYYTY!)

 

POLVIJÄRVI, Lipasvaara 22,65ha

Polvijärven Lipasvaarassa 22,65ha metsätila. Rajoittuu valtiontiehen, hyvät maapohjat ja Lipaslammen rantaa n.100m. Kokonaispuusto n.2470m3, heti reilusti hakkuumahdollisuuksia!
Hp.98000€ / tarjous. Tarjousaikaa jatkettu 9.8.2017 asti. MYYTY!

LAPPEENRANTA, Ylämaa 25,9ha

Lappeenrannan Ylämaalla 25,9ha metsätila. Pääosin nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Kokonaispuusto n.2464m3. Pääpuulaji mänty.
Hp.79 000€ / tarjous viimeistään 26.7.2017 MYYTY!

LOPPI, Joentaka 2,959ha

Lopelta n.6km Riihimäen suuntaan 54-tiehen rajoittuva 2,959ha kiinteistö, joka melkein kokonaan tukioikeudellista peltoa. Pelto vuokrattu satokauden 2017 loppuun. Tien 54 pohjoispuolelle jäävä alue kaavoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi! Liittymä 54 tielle vieressä.
Hp.30000€ / tarjous viimeistään 19.7.2017 MYYTY!

LOPPI, Joentaka 8,264ha

Lopella 8,264ha metsätila. Hyvä sijainti, rajoittuu 54 tiehen. Tilan kohdalla liittymä ja portti hirviaidassa. Noin 6 km Lopelta Riihimäen suuntaan. Tilalla vanhoja jo osin metsittyneitä peltoja, joihin omistajan mukaan ollut lupa mullan ottoon. Lupa jo rauennut. Kokonaispuusto n.994m3.
Hp.27200€ / tarjous viim.19.7.2017 MYYTY!
Metsäarvio: Henri Törmä MHY 24.2.2017

LOPPI, Joentaka 11,856

Monipuolinen ja hyvällä sijainnilla oleva kiinteistö, noin 6 km Lopelta Riihimäen suuntaan. Rajoittuu 54 tiehen ja nikula-härmä yksityistiehen. Metsää n.10ha, jossa puustoa n.1362m3. Tukioikeudellista peltoa n.1,85ha. Pellot vuokrattu satokauden 2017 loppuun. Nikula-Härmä yksityistien varressa 2 kaavaan merkittyä loma-asunnon rakennuspaikkaa. Tilalla myös ryhdissä oleva vanha puimala. Myyjät tyhjentävät puimalasta haluamansa tavarat kauppapäivään mennessä.
Monien mahdollisuuksien paikka!
Hp.73000€ / tarjous viim. 19.7.2016 MYYTY!

Metsäarvio: Henri Törmä MHY 24.2.2017

KIURUVESI, Tihilä 24,12ha

Pohjois-Savossa Kiuruvedellä 24,12ha kasvatusmetsistä koostuva metsätila. Puustoa n.2148m3. Erinomainen saavutettavuus, tila rajoittuu n.450m matkalta Kiuruvesi-Pyhäntä tiehen ja tilaa palvelee myös hyväkuntoinen metsäautotie.
Tilalla sijaitsee Tihilänseudun Jahtimiehet ry:n kota.
Hp.63000€ / tarjous MYYTY!

KIRKKONUMMI, Luoma/Vitträsk 13,972ha

Kirkkonummella, Vitträsk järven maisemissa monipuolinen n.14ha metsätila. Kokonaispuusto n.1300m3. Heti hakkuumahdollisuuksia. Tilalla myös n.1,4ha suojeltu alue, jossa komeita tammia. Täällä hieno mahdollisuus yhdistää metsätalous metsällisiin harrastuksiin!
Hp.60.000€ / tarjous viimeistään 21.6.2017 mennessä. MYYTY!

HÄMEENLINNA, HAUHO (109-442-19-24)

Hämeenlinnan Hauholla Alvettulan/Hyömäen kylässä 4,258ha metsätila, johon hyvä metsäautotie (hirssuontie) perille. Puustoa n.517m3.
Hp.17 500€ / tarjous viim.21.5.2017 mennessä. (MYYTY!)

LUUMÄKI (441-422-1-101)

Pienikin voi olla tehokas! Luumäellä 7,84ha metsätila, jossa 1 varttunutta kasvatusmetsää sisältävä kuvio. Kokonaispuumäärä n.1155m3, eli n.150m3/ha. Kantava ja hyväkuntoinen tie kulkee 2 sivulla.

LAPPEENRANTA, Vainikkala 92,33ha

Lappeenrannan Vainikkalassa 92,33ha taimikkovaltainen metsätila hyvillä pohjilla. Puustoa n.4200m2. Kattava tieverkosto. Tila rajoittuu etelässä niemijärveen ja pohjoisessa rakkolanjokeen.
Hp.265 000€ / tarjous viim. 19.3.2017 KOHDE MYYTY!
PS. Rakkolanjokeen istutettu vuonna 2015 meritaimenia 12000kpl. Lue tästä Etelä-Saimaan
artikkelista 
lisää

RANUA, Ylämaa 209,4ha (683-404-49-5)

Ranualla, Ylimaan kylässä 209,4ha metsätila. Metsäautotie perille. Tieltä 78 matkaa tilalle vain n.4km. Rajoittuu Ylijokeen. 1.2.2012 päivätyn arvion mukaan kokonaispuumäärä n.7627m3. Vuonna 2010 tehty kunnostusojitusta 5,18km. Tässä kohde, joka metsätalouden lisäksi antaa omistajalleen mahdollisuuden hienoihin kokemuksiin metsästyksen, kalastuksen ja eräelämän merkeissä!
Hp.110 000€ / tarjous MYYTY!

Huom. Tilalle menevän metsäautotie alussa lukittu puomi! Puomilta matkaa tilan rajalle n.1km. Pyydä tarvittaessa avain ennen palstalle lähtöä.

ps.Myytävästä tilasta osa kuuluu Suhangon kaivoshakkeessa valtausalueeseen ja osin malminetsintälupahakemus alueeseen. Liitteissä kartta. Lisää Suhangon kaivoshankkeesta voi lukea osoitteesta www.suhanko.net

MYRSKYLÄ, PAKILA n.34,5ha

Myrskylässä n.34,5ha metsätila. Saavutettavuus erinomainen, tila rajoittuu päällystettyyn Porvoo-Myrskylä tiehen ja tilan sisällä kattavasti metsäautotietä. Maapohjat kasvavia. Puustoa tällä hetkellä n.2200m3 lähinnä varttuneissa kasvatusmetsissä. Reilu puolet pinta-alasta eri ikäisiä ja vaihtelevasti onnistuneita taimikoita.
Hp. 110 000€ / tarjous viim. 27.11.2016 mennessä. MYYTY!

KOUVOLA, JAALA 231,1ha

Huikea metsätila Kouvolan Jaalassa. Pinta-ala 231,1ha. Kokonaispuusto n.34000m3, eli yli 150m3/ha. Runsaasti hakkuumahdollisuuksia, taimikoita tilalla vain n.24,5ha. Kattava ja hyväkuntoinen metsäautotieverkosto. Rajoittuu 3 eri järveen.
Hp.1200000€/ tarjous viim. 4.12.2016 MYYTY!

HÄMEENLINNA, Kalvola (109-480-11-1)

Hämeenlinnan Kalvolassa sijaitseva 19,623ha metsätila. Kokonaispuusto n.2300m3, eli n.118m3/ha. Tie perille.
Hp.95 000€ / tarjous viimeistään 13.11.2016 mennessä.

MYYTY!

ILOMANTSI, KIVILAHTI (146-408-6-48)

Myynnissä noin 66,9 ha:n suuruinen määräala Kiistavaaran kiinteistöstä Ilomantsissa. Myytävä määräala rajoittuu Kivilahdentiehen (n:o 5200), joten se sijaitsee erinomaisen kulkuyhteyden varressa. Uimaharjun taajamasta on palstalle matkaa vain noin 20 km.

Kohteen kokonaispuusto on noin 7050 m³ ja keskipuusto noin 103 m³/ha. Kiistavaaran palstalla on tasainen kehitysluokkajakauma ja uudistuskypsää puustoakin n. 790 m³. Kohteella on uudistamatonta alaa noin 2,5 ha, joka laikkumätästetty 2015. Myyjä uudistaa alueen kustannuksellaan keväällä 2016. Tämä monipuolinen metsäpalsta on hyvässä kasvuvauhdissa. Taimikon varhaisperkausta on suoritettu kesällä 2014 noin 11,7 ha:n alueella.

Myyjä pidättää osuudet yhteisiin alueisiin.

MYYTY!


UPM Bonvesta metsätila

ILOMANTSI, Kivilahti (146-408-6-48)

Reilunkokoinen metsäpalsta n.155,6ha Ilomantsin Kivilahdessa. Etäisyys Uimaharjun taajamaan vain n.20km, Ilomatsiin n.48km ja Joensuuhun n.65km. Kokonaispuusto n. 13320m3, josta heti 4000-5000m3 hakattavissa. Taimikot erinomaisesti onnistuneet ja tieverkosto on kattava sekä hyvässä kunnossa. Kauniin ja rauhallisen Ylä-Vuotsan rantaviivaa n.1,2km.

MYYTY!

 

UPM Bonvesta metsätila

VIEREMÄ, Salahmi 246,3ha

Pitkämäki (925-418-2-23) on 246,3 ha:n suuruinen metsäkiinteistö Pohjois-Savossa ainoastaan 12 km:n päässä Vieremän kuntataajamasta pohjoiseen. Iisalmeen on matkaa 34 km ja Kajaaniin 74 km. Kiinteistön pohjoisrajalla virtaa vuolaskoskinen Kotvakkojoki. Kiinteistölle on hyvät tieyhteydet ja sillä on varsin kattava metsätieverkosto.

Pitkämäen kiinteistön kokonaispuusto on n. 19 080 m³ eli n. 70 m³ per metsämaahehtaari. Kitu- ja joutomaita kohteella on vain n. 1,2 hehtaaria, joten tämä kiinteistö jakautuu lähinnä tuottavaan metsämaahan ja metsätaloutta tukevaan metsätieverkostoon. Metsämaan pinta-alasta noin kolmannes on varttuneita kasvatus- ja uudistusmetsiköitä, joissa puustoa on arviolta yhteensä n. 14 270 m³ eli n. 188 m³/ha. Noin 60 %:lla metsämaata varttuu vasta hyvään kasvuvauhtiin päässeitä eri-ikäisiä taimikoita. Hyväkasvuisia nuoria kasvatusmetsiä on lisäksi n. 17 hehtaarilla.

Pitkämäen tilalla metsä kasvaa pääosin hyvätuottoisilla tuoreilla ja kuivilla kivennäismaakankailla. Turvemaan kasvupaikkojen osuus metsämaasta on n. 17 %. Metsälain nojalla suojeltuja alueita on kohteen metsämaalla vain n. 0,3 ha:n alalla.

Koskiosuudet eivät sisälly kiinteistökauppaan.

Pitkämäen kiinteistö on turvallinen metsäsijoitus, joka tarjoaa tuloja ja metsäisiä harrastusmahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Myyjä pidättää kustannuksellaan kiinteistölle kuuluvat osuudet yhteiseen vesialueeseen 925-418-876-1.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjousten viimeinen jättöaika on 19.10.2016 klo 16.00. Tarkemmat ohjeet löydät liitteestä. MYYTY!

UPM Bonvesta metsätila

KANNONKOSKI (216-403-2-1057)

Kannonkoskella Saarijärven rajaan rajoittuva n.73ha metsätila. Tilan muoto ja saavutettavuus on hyvät. Kokonaispuusto n.5000m3 (+2016 kasvu), joka hyvässä kasvussa. Kuviot 50,51 ja 52 on tuhkalannoitettu ja kunnostusojitettu 2003. Taimikot hyvin onnistuneet ja hakkuumahdollisuuksiakin on heti.
Hp.181 000€ /  tarjous viim.  28.8.2016 mennessä. (MYYTY!)

Etäisyydet:
Äänekoski n.50km.
Jyväskylä n.80km.

MIKKELI, SUOMENNIEMI (491-506-2-96)

Mikkeli, Suomenniemi. Hyvässä kasvussa oleva 102,85ha metsätila. Kokonaispuusto n.9174m3. Rantaviivaa 2 järveen ja yksi lampi jää kokonaan tilan sisään. Yksi kaavan mukainen rantarakennuspaikka Hautajärven rannassa.
Hp.350 000€ / tarjous viim. 7.8.2016. (Myyty!)

MIKKELI, RISTIINA (491-536-4-142)

Taimikkovaltainen 53ha metsätila Mikkelin Ristiinassa. Kokonaispuusto n.1919m3. Taimikot onnistuneet mainiosti. Valtion tie kulkee tilan läpi ja omaa metsäautotietä on n.600m. Tila rajoittuu 3 lampeen.
Hp.102 000€ / tarjous viim. 7.8.2016. (MYYTY!)

HARTOLA (81-405-5-328)

Runsaspuustoinen saarimetsätila Hartolan Rautavedellä. Pinta-ala 14,508ha. Kokonaispuusto n.2500m3.
Hp. 78 000€ / tarjous (MYYTY!)

 

VIEREMÄ (925-410-14-7)

Myyntikohteena on kookas n. 271,9 hehtaarin määräala Vieremän kunnassa sijaitsevasta Lehtolan tilasta. Palstan halki kulkee reilun 3,5 kilometrin mittainen metsäautotie, jolta palstan jokainen kolkka ja metsikkö on sujuvasti saavutettavissa. Kohteelta on Kaarakkalantielle (n:o 16145) n. 2,5 km ja Vieremän taajamaan n. 20 km.

Kohteen kokonaispuusto on n. 35 580 m³ ja keskipuusto n. 130 m³/ha. Metsämaan osuus on kohteella 95 % palstan kokonaispinta-alasta ja kasvupaikat ovat pääosin kuivahkoja sekä tuoreita kankaita. Palstalla on n. 197 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää, joten hakkuumahdollisuudet jatkossa ovat hyvät. Uudistuskypsää metsää on n. 10 ha.

Länsipalstalla on Ylä-Kotvakko -järveen rantaviivaa noin 600 metriä. Se tarjoaa mukavia mahdollisuuksia harrastamiseen ja veden äärellä virkistäytymiseen. Palstan länsireunalla polveilee myös Aarnikotkanpolku-niminen, monipuolinen ja ympäristöiltään vaihteleva patikointireitti, jonka kokonaispituus on 42 km. Polku alkaa Vieremän keskustaajamasta ja päätyy Länsipalstasta vielä pohjoiseen sijaitsevalle Talaskankaalle.

Kohteella on metsätalouteen vaikuttavia käytönrajoitteita yhteensä n. 0,6 ha:n alueella.

Yhteisalueiden osuudet eivät sisälly määräalakauppaan.

Tarjouskauppa, tee tarjous viim. 30.6.2016 klo 16 mennessä!!

TARJOUSAIKA PÄÄTTYNYT. (MYYTY!)

UPM Bonvesta metsätila

HÄMEENLINNA, RENKO 109-425-4-46

Huippuhyvä metsätila Hämeenlinnan Rengossa. Pinta-ala 25,91ha, joka kokonaan mustikkatyyppiä. Taimikot onnistuneet hyvin ja puustoa on n.3700m3.
Hp.180 000€ / Tarjous 23.6.2016

(MYYTY!)

JUUKA, PETROVAARA/POLVELA, tilaryhmä

 

Yntenäinen 3 palstasta koostuva n.164,9ha tilaryhmä Juuassa n.19 km taajamasta. Kokonaispuusto n.16920m3, pääosin varttunutta kasvatusmetsää. Uudistuskypsää heti n.3ha. Tuhkalannoitus tehty 2011 n.28ha alueelle ja n.40 ha alueelle suunniteltu kunnostusojitusta. Ojalinjat avattu 2011-2012.

MYYTY!


UPM Bonvesta metsätila

 

UPM Bonvesta 197x97

INKOO (149-474-11-0)

Todella runsaspuustoinen metsätila Inkoossa. Pinta-ala 11,775ha ja kokonaispuusto n.2700m3. Uudistuskypsää metsää 6ha, varttunutta kasvatusmetsää 4,4ha ja 1,2 ha joutomaata. Keskimääräinen puusto metsämaalla n.250m3/ha.

Hp.100 000€ / tarjous viim. 8.5.2016. (MYYTY!)

ps.Inkoon Manneralueen osayleiskaavoitus on vireillä. Myytävä tila kuuluu tähän kaava-alueeseen.
Kaava on tarkoitus tehdä mitoittavaksi, eli kaava ottaa kantaa mahdollisimman paljon rakentamismahdollisuuksiin. Kaavaehdotus tullee nähtäville syksyllä 2016.

 

MÄNTYHARJU (507-417-4-21)

Mäntyharjulla Lyytikkälän kylässä monipuolinen n.37,2ha määräala tilasta Leporinne. Hyvä tie perille. Kokonaispuusto n.1887m3. Heti hakkuumahdollisuuksia ja taimikot on hyvin onnistuneet. Kuvio 14 (A0) on muokattu ja odottaa vain taimia.
Hp.99 000€ / tarjous viim. 10.4.2016. (MYYTY!)

JUUKA, Nurkkalanpalsta (176-411-2-27)

Nurkkalanpalsta on varsin runsaspuustoinen noin 96,9 hehtaarin suuruinen määräala Ruokosenvaaran kiinteistöstä Juuassa. Matkaa myyntikohteelle on Juuan taajamasta noin 13 kilometriä. Palsta rajautuu Luikonlahdentiehen (n:o 506) reilun 1,5 km matkalta. Nurkkalanpalstalle kääntyy Luikonlahdentieltä myös kaksi erillistä metsä- ja yksityistietä.

Ruokosenvaaran tilan Nurkkalanpalsta on kokonaan metsämaata metsäteitä ja linja-aluetta lukuun ottamatta. Metsämaa on suurimmaksi osaksi kuivahkoa kivennäismaata, mutta palstalla on myös noin 23 hehtaaria tuoreita kivennäis- ja turvemaapohjia sekä reilu 8 hehtaaria mäntyvaltaisia puolukkaturvekankaita. Metsämaahan kohdistuvia eritasoisia käytönrajoitteita tällä palstalla on yhteensä n. 2,3 ha, josta metsälain nojalla on täydellisen toimenpidekiellon piirissä n. 2,1 ha.

Nurkkalanpalstan metsiköt ovat suurimmaksi osaksi varttuneita kasvatusmetsiä. Noin 5 % metsämaan pinta-alasta on eri-ikäisiä taimikoita. Uudistuskypsää metsää puolestaan on n. 11 ha n. 230 m³/ha:n keskitilavuudella. Metsämaan kokonaispuusto on noin 14 850 m³ ja keskipuusto noin 155 m³/ha.

Yhteisten alueiden osuuksista kauppaan sisältyy palstan pinta-alaan suhteutettu osuus vesialueesta 176-411-876-1, mutta muut osuudet yhteisiin alueisiin myyjä pidättää itsellään.

Nurkkalanpalsta on tuottava metsäsijoitus, jossa metsikön kehitysluokkarakenne ennakoi jo pikaistakin tuottoa sijoitetulle pääomalle. Hyvät kulkuyhteydet ja varttunut puusto tekevät helpoksi myös erityyppisten metsäisten harrastusten parissa viihtymisen oman metsän siimeksessä.

 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjousten pohjahinta on 453 600€. Myyjä pidättää
itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset.

Jätä tarjous viimeistään 31.3.2016 klo 16.00. (MYYTY!)

 

UPM Bonvesta metsätila

JUUKA, Aisusjoenpalsta (176-411-2-27)

Aisusjoenpalsta on puustoinen, erinomaisten kulkuyhteyksien varrella sijaitseva noin 86,5 hehtaarin suuruinen määräala Ruokosenvaaran metsäkiinteistöstä Juuassa. Matkaa myyntikohteelle on Juuan taajamasta vain noin 15 kilometriä Luikonlahdentietä (n:o 506) pitkin, jolta kääntyy myös palstan läpi kulkeva Multisuontie.

Rantaviivaa Aisusjokeen noin yksi kilometri ja Aisuslampeen noin 50 metriä.

Aisusjoenpalstan lounaisreunan suokuvioista huolimatta metsämaata palstan pinta-alasta on yli kolme neljännestä. Metsämaa on suurimmaksi osaksi kuivahkoa kivennäismaata ja palstan metsiköt ovat pääasiassa varttuneita kasvatusmetsiä. Noin kolmannes metsämaan pinta-alasta on nuoria kasvatusmetsiä. Metsämaan kokonaispuusto on noin 8 600 m³ ja keskipuusto noin 127 m³/ha eli kyseessä on varsin puustoinen myyntikohde. Uudistuskypsää puustoa on noin kaksi hehtaaria.
Yhteisten alueiden osuuksista kauppaan sisältyy palstan pinta-alaan suhteutettu osuus vesialueesta 176-411-876-1, mutta muut osuudet yhteisiin alueisiin myyjä pidättää itsellään.

Palstalla ei ole metsätalouteen vaikuttavia käytönrajoitteita.

Aisusjoenpalstalta saa sijoitetulle pääomalle tuottoa nyt ja tulevaisuudessa, palstan monipuolisia virkistyskäyttömahdollisuuksia unohtamatta!

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjousten pohjahinta on 228 500€. Myyjä pidättää
itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset.

Tee tarjous viimeistään 31.3.2016 klo 16.00. (MYYTY!)

 

UPM Bonvesta metsätila

KAJAANI, Kettukankaanpalsta (205-409-69-0)

Kettukankaanpalsta on Viitamäen kiinteistön n. 134,5 ha:n suuruinen määräala n. 20 km Kajaanin kaupungin keskustasta lounaaseen. Sille on kulkuyhteys E63-tieltä erkanevaa ja palstan poikki kulkevaa Vehkapuron osakkuustietä pitkin.

Yhteisten alueiden osuudet eivät sisälly määräalakauppaan.

Palstan pinta-alasta n. 78 % on metsämaata, jossa on arvioitu olevan puustoa yhteensä n. 9 820 m³. Kasvupaikkajakaumiltaan palstan maapohja on vaihteleva: eniten, 53 ha, on kuivahkoa kangasta.

Metsikön ikärakenne on monipuolinen kattaen metsän kehityksen vaiheet pienestä taimikosta elinkaaren loppusuoralle varttuneeseen, uudistuskypsään metsään. Pinta-alallisesti suurin alue, n. 33 ha, on varttunutta kasvatusmetsää, jossa on puustoa n. 4 190 m³, keskimäärin 126 m³/ha. Heti hakattavaa puustoa on 10 ha:lla n. 1 370 m³:n verran.

(MYYTY!)

UPM BONVESTA METSÄTILA

PIEKSÄMÄKI, Maavuskylä (593-414-3-8)

Taimikkovaltainen 21,2 ha metsätila Pieksämäellä. Tasaiset ja kasvavat maapohjat. Rajoittuu kylätiehen.
Taimikot kaipaa pikaisesti raivaussahaa.
Hp. 39 500€ / tarjous viim.20.3.2016 (MYYTY!)

ps.näkymä isolta tieltä antaa väärän kuvan tilasta, tutustu tarkemmin.
ps2.Kuvion 7 läpi menee vesijohto

SAVITAIPALE, (739-410-1-8)

62 ha taimikkovaltainen metsätila Savitaipaleen eteläosassa. Taimikot pääosin hyvin onnistuneet ja maapohjat kasvavia. Kokonaispuusto nyt n.2377m3.
Tilalla n.5ha vanhoja osin metsittyneitä peltoja.
Hp.151 000€ / tarjous viim. 10.4.2016 (MYYTY!)

ps.tarkempia selvityksiä ei ole tehty, mutta kuvion 14 ympäristössä mahdollisesti hyödynnettävää maa-ainesta (vuorisoraa)

JUVA (178-453-7-11)

Noin 10 km Juvalta pohjoiseen 5-tie kupeessa sijaitseva 31,71ha metsätila. Kokonaispuusto n.4367m3. Kattava tieverkosto!
Hp.140 000€ / tarjous viim. 13.3.2016 (MYYTY!)

KONTIOLAHTI, PUSO (276-408-34-1)

Myydään määräosa 3/4 kiinteistöstä Ukonsuo 276-408-34-1 (1/4 osan omistus tuntematon). Koko tilan pinta-ala on 41,74ha. Rajoittuu n.150m matkalta Venejokeen. 07/2012 tehdyn arvion mukaan koko tilan puumäärä on noin 1800m3. Hakkuita ei ole suoritettu arvion teon jälkeen.
Hp.37000€ / Tee tarjous (Myyty!)

 

 

LIEKSA, SIKOVAARA

Noin 126 ha 3 palstasta koostuva metsätila Lieksassa. Puustoa n.10500m3. Heti hakkuumahdollisuuksia. Rajoittuu Uramonlampeen ja 4 muuhun pienempään lampeen.
Maanmittauslaitos avaa parhaillaan maastossa rajoja ja maastotyöt pitäisi valmistua viikon 38 aikana. Myyntimateriaaliin lisätään uusi kiinteistörekisteriote ja karttaote, kun maanmittaustoimitus on valmis.
Hp.265 000€ (Myyty!)

ps.Uramonlammella olevat 2 venettä ja venevaja eivät kuulu kauppaan.

KANKAANPÄÄ (214-425-12-72)

Helposti saavutettavissa oleva 4,669ha metsätila Kankaanpää eteläosassa lähellä Lavian rajaa. Sällintie menee tilan läpi. Puustoa n.250m3.
Hp.15 000€ (Myyty!)

HÄMEENLINNA, TUULOS (109-598-3-13)

Noin 13,6ha määräala Hämeenlinnan Tuuloksessa. Rehevät maapohjat, 7,2ha OMT ja 6,4ha MT. Kokonaispuusto n.1440m3 ja heti hakkuumahdollisuuksia.
Hp.57 000€ / tarjous viim. 15.11.2015 (MYYTY!)

JOENSUU, Eno/Uimaharju (167-435-245-1)

Erittäin runsaspuustoinen , kattavalla tieverkostolla varustettu n.133,5ha määräala tilasta Vinnilä. Kokonaispuusto n.20210m3, eli n.151m3/ha. Varttunutta kasvatusmetsää noin puolet ja uudistuskypsää noin neljännes pinta-alasta.
Hinta (Myyty!)

 

UPM Bonvesta metsätila

JOENSUU, Eno/Uimaharju (167-435-245-1)

Mäntyvaltainen n.70,8ha m-ala, jossa kokonaispuusto n.7390m3 eli n.104m3/ha. Kehitysluokkajakauma painottuu nuoriin kasvatusmetsiin, mutta varttunutta ja uudistuskypsääkin löytyy. Uudelle omistajalle siis heti hakkuumahdollisuuksia. Kattava metsäautotieverkosto. Kohteelta matkaa Uimaharjuun n.19km.
Hinta 195 000€ (MYYTY!)
UPM Bonvesta mesätila

JOENSUU (167-435-59-5)

Reilunkokoinen metsätila Joensuun Enossa. Pinta-alasta 88,98ha metsää ja 3,76ha vettä (3 omaa lampea). Kokonaispuusto n.3400m3. Valtion tie kulkee metsän läpi. Tilan taimikoihin pääsee hyödyntämään uuden kemera-lain tukea varhaisperkaukseen.
Hp.138 000€ / tee tarjous viim. 9.8.2015 mennessä! (Myyty!)

LIEKSA, LIEKSA 422-415-5-42

Lieksassa puustoinen n.94,1ha metsätila. Kokonaispuusto n.13820m3, eli keskipuustona n.146m3/ha. Varttunutta tai uudistuskypsää metsää pinta-alsta n.65%. Viistolammen rantaviivaa n.300m. Vuonna 2011 suoritettu tuhkalannoituksia n.48ha alueella!

Hinta € (MYYTY!)

UPM Bonvesta 197x97

SYSMÄ, Nuoramoinen (781-409-6-89)

15,72ha metsätila Sysmän Nuoramoisissa, Asikkalan rajan tuntumassa. Metsäautotie kulkee tilan läpi. Kokonaispuusto n.1900m3, eli n.120m3/ha. Heti hyvin hakkuumahdollisuuksia. Taimikot odottaa raivaussahaa.
Hp.90 000€ / tarjous viim. 10.5.2015 (MYYTY!)

KIURUVESI, NÄLÄNTÖ, Pinta-ala n. 10ha

KIURUVESI, NÄLÄNTÖ, Pinta-ala n. 24 ha

KIURUVESI, REMESKYLÄ, Pinta-ala n. 44 ha

KIURUVESI, REMESKYLÄ, Pinta-ala n. 42 ha

KIURUVESI, LAPINSALO, Pinta-ala n. 64 ha

KIURUVESI, LAPINSALO, Pinta-ala n. 37 ha

KIURUVESI, LAPINSALO, Pinta-ala n. 17 ha

KIURUVESI, LAPINSALO, Pinta.ala n. 100 ha

VIEREMÄ, SALAHMI, Pinta-ala n. 41 ha

KANGASNIEMI, VUOJALAHTI, Pinta-ala n. 79 ha

HEINOLA, VAIPPILA, Pinta-ala n. 57 ha

HEINOLA, MARJONIEMI,  Pinta-ala n. 4,4 ha

HATTULA, KATINALA,  Pinta-ala n. 9,3 ha

URJALA, SALMI, Pinta-ala n. 15 ha

KUHMOINEN, TAPIALA, Pinta-ala n. 80 ha

SALLA, KURSU,  Pinta-ala n. 32 ha + 1,7 ha

KITEE, PUHOSSALO, Pinta-ala 32 ha

VALTIMO, MAANSELKÄ, Pinta-ala n. 4,2 ha

POSIO, KYNSIPERÄ, Pinta-ala n. 162 ha

PIEKSÄMÄKI, MATARAMÄKI, Pinta-ala n. 95 ha

KARTTULA, AIRAKSELA, Pinta-ala n. 24 ha

NURMES, NURMES, Pinta-ala n. 48 ha

PIHTIPUDAS, ELÄMÄJÄRVI, Pinta-ala n. 94 ha

SUONENJOKI, LYYTILÄNMÄKI,  Pinta-ala n. 28 ha

KONTIOLAHTI, KONTIOLAHTI, Pinta-ala n. 276 ha

KONTIOLAHTI, KONTIOLAHTI, kaksi tonttia

ASIAKKALA, VESIVEHMAA, Pinta-ala n. 6 ha

SOMERO, HÄRJENLAHTI, Pinta-ala n.19 ha

URJALA, LAUKEELA, Pinta-ala n. 22 ha

URJALA, NUUTAJÄRVI, Pinta-ala n. 55 ha

LAMMI, TURENKI, Pinta-ala n. 30 ha

LAMMI, YLÄNÄINEN, Pinta-ala n. 14 ha

LAMMI, SANKOLA, Pinta-ala n. 15 ha.

LAMMI, HAUHIALA, Pinta-ala n. 41,4 ha.

TUULOS, POHJOINEN, Pinta-ala n. 50 ha

KANGASALA, LEIPI, Pinta-ala n. 29,5 ha

MIKKELI, SEPPÄLÄ, Pinta-ala n. 24,5 ha

TERVO, TALLUS, Pinta-ala 44,82 ha.

TERVO, TALLUS, Pinta-ala 12,47 ha.

KANGASNIEMI, Pöyhö, Pinta-ala n.15,5 ha

 

TOIVAKKA, Vihijärvi, Pinta-ala 98,21 ha

 

KANGASNIEMI, Ukonniemi, Pinta-ala yhteensä n. 29 ha

 

TUULOS, Sydänmaa, Pinta-ala n. 84 ha

 

HAUHO, Lautsia, Pinta-ala n. 55 ha

 

IITTI, Tapola, Pinta-ala n. 7,1 ha

 

LEPPÄVIRTA, Niinimäki, Pinta-ala 14,9 ha

 

KARKKILA, Vaskijärvi, Pinta-ala n. 28 ha

 

JANAKKALA, Turenki, Pinta-ala n. 25 ha

 

TAMMELA, Pinta-ala 161 ha

 

RAUTAVAARA, Siikajärvi, Pinta-ala 35 ha

 

KALVOLA, Ahlajärvi, Pinta-ala 12,47 ha

 

LIETO, Kaskala
- määräala 1 n.19,8 ha
- määräala 2 n. 4,5 ha
- määräala 3 n.1,7 ha

 

MAANINKA, Kurolanlahti, Pinta-ala n. 16,5 ha

 

TOHMAJÄRVI, Vatala, Pinta-ala n. 17,4 ha

 

LAMMI, Lieso, Pinta-ala n.8 ha

 

TUULOS, Pohjoinen, Pinta-ala n. 5 ha

 

TUULOS, Pohjoinen, Pinta-ala n. 1,2 ha

 

TUULOS, Sairiala, Pinta-ala n. 8 ha

 

TUULOS, Juttila, Pinta-alat n. 16, 13 ja 14 ha

 

TUULOS, Pohjoinen, Pinta-alat n. 19, 27 ja 7 ha

 

KALVOLA, Niemi, Pinta-ala n. 7,3 ha

 

LAMMI, Paakkola, Pinta-ala yhteensä n. 13,3 ha

 

KALVOLA, Ahlajärvi, Pinta-ala n. 9,1 ha

 

KALVOLA, Kuurila, Pinta-ala n. 40,7 ha

 

SAMMATTI, Kiikala, Pinta-ala n. 5,5 ha

 

MYRSKYLÄ, Jaakkola, Pinta-ala n.  28 ha

 

PORVOO, Tamminiemi, Pinta-ala n. 22 ha

 

ORIMATTILA, Kuivanto, Pinta-ala n. 21 ha

KANGASNIEMI, VUOJALAHTI (213-439-3-24)

Metsätila 78,7 ha n.10km Kangasniemen keskustasta Mikkelin suuntaan.


HATTULA, KATINALA (82-407-24-6)

Erittäin runsaspuustoinen n. 9,3 ha metsätila Hattulassa vain n.17 km etäisyydellä Hämeenlinnan keskustasta.

Tasaiset ja hyvin kasvavat maapohjat. Puustoa n.18 00m3.


LIEKSA
ISO 225 ha metsätila, joka sijaitsee n.15 km Lieksasta itään. Hoidon taso on hyvä ja alueella kattava tieverkosto. Puusto n.11 000 m3. Tilan yksi sivu rajoittuu jokeen lähes 1km matkalta.

Hp. 355 000€/tajous (kaupat voidaan tehdä 01/2011). 

Myydyt metsäkohteet