P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

Pohjanmaan yhteismetsä 318 kpl

Helpompaa metsän omistamista! Myydään kiinteistö Lähekorpi 71-402-16-122, joka koostuu 318 osuudesta Pohjanmaan yhteismetsään (1,63% yhteismetsän osuuksista) ja yhteisestä vesialueesta 71-876-1-0. Lisätietoa yhteismetsästä löytyy:
 
Hp.24.000€/tarjous. (MYYTY)

MÄNTYHARJU n.12,2ha

Mäntyharjulla hyvin saavutettavissa oleva n.12,2ha määräala. Kustalan metsätie menee palstan läpi. Kokonaispuusto n.1333m3. Pääasiassa hyvässä kasvussa olevaa varttunutta -ja nuorta kasvatusmetsää . Rajoittuu Mustalampeen, jonka rantaviivaa n.200m. Ei rantarakennusoikeutta kaavassa. Lisäksi pieni oma lampi tilan sisällä.
Hp.48.000€ / tarjous viim. 16.9.2018 (MYYTY!)

Huom. Yli 10ha tilan omistaja voi halutessaan liittyä Metsästysseura Toivolan Erään.
Etäisyyksiä:
Pertunmaa n.12km
Hirvensalmi n.22km
Mäntyharju n.27km

KUUSAMO, Tammela/Kärpänkylä 122,95ha

Kuusamossa monipuolinen 122,95ha metsätila 2 palstassa. Pääosa tilaa noin 50 km etäisyydellä Kuusamon keskustasta kaakkoon, lähellä kortesalmen rajanylityspaikkaa. Kokonaispuusto n.5698m3, lähinnä nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Saavutettavuus hyvä, Tammelantie kulkee tilan läpi. Kuusamon kaupungilsta saadun tiedon mukaan Polvilammen rannalle on mahdollista hakea kahdelle lomarakennuspaikalle poikkeamista. Kiinteistöllä osuus Kuusamon yhteismetsään, osuuden suuruus 0,042000/76,970862 (Tilikauden 2016 ylijäämän jako 34000€ manttaalia kohden ja tilikauden 2017 ylijäämän jako 36000€ manttalia kohden).
Hp.169000€ / tarjous (MYYTY!)

Tarjouksen voi tehdä myös metsästä ilman yhteismetsäosuuksia.

INKOO 29,963ha

Inkoossa Siuntion rajaan rajoittuva noin 30ha metsätilakokonaisuus. Koostuu 3 toisiinsa rajoittuvasta kiinteistöstä. Arvion mukaan kokonaispuusto n.3545m3. Pääasiassa nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää. Metsään menevä tieura tehty karkeasta kalliomurskeesta, joten puu kulkee täältä huonommallakin kelillä. Metsästä matkaa 51-tielle n.100m. Tekeillä olevassa Inkoon manneralueiden yleiskaavaluonnoksessa tiloille Mossabacken ja Rävlyan merkitty 3 rakennuspaikkaa, eli yhteensä 6 kpl. Mahtava sijainti, matkaa Inkooseen n.15km, Kirkkonummelle n.13km ja Helsinkiin n.40km.
Hp.170.000€ / tarjous viim.7.10.2018 (MYYTY!)

POLVIJÄRVI, Ruvaslahti 10,36ha

Polvijärven Ruvaslahdessa näppärä 10,36ha metsätila, jossa puustoa n.1337m3. Pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää. Maasto tasaista ja kasvavaa.
Hp.40.500€ / tarjous viim. 9.9.2018 mennessä (MYYTY!)

KITEE, Hummovaara 40,56ha

Runsaspuustoinen, 2 palstasta koostuva 40,56ha metsätila Kiteellä. Savonlinna-Kitee tie menee isomman palstan läpi. Kokonaispuusto n.6233m3, eli n.154m3/ha. Heti runsaasti hakkuumahdollisuksia, kehitysluokkaa 04 on peräti 15,7ha! Isommalla palstalla reilusti rantaviivaa Salkolampeen.
Hp.248.000 / tarjous viim. 22.8.2018. (Myyty!)

Etäisyyksiä:
-Kitee n.30km
-Savonlinna n.53km
-Joensuu n.89km

PORI, Lavia 57,55ha

2 Palstasta koostuva metsätila Lavian Niemenkylässä. Maasto monipuolista vaihdellen lehtomaisista kankaista karuihin kallioalueisiin. Kokonaispuusto n.5655m3. Heti runsaasti hakkuumahdollisuuksia, kehitysluokkaa 04 peräti 15,6ha. Hyvä metsäautotie menee isomman palstan läpi. Tilan ojitukset tehty v.2000.
Hp.225.000 / tarjous viim. 9.9.2018. (MYYTY!)
Etäisyyksiä:
-Lavia n.10km
-Kankaanpää n.20km
-Pori n.69km
-Tampere n.90km
*Lavian alueella toimii Fixteri yrittäjä. Fixteri voisi olla kustannustehokas vaihtoehto nuorten metsien kuntoon laittamiseen.
*Tilan toisen palstan alueella yleiskaava:
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/vihteljarvi-niemenkyla_oyk.pdf
*Tiilan omistajalla mahdollisuus metsästysseuraan ja hirviporukkaan (myyjä kysynyt seuran puh.johtajalta)

PORI, Lavia 7,267ha

Erinomaisesti saavutettavissa oleva 7,267ha metsätila Lavian Niemenkylässä. Rajoittuu 3 sivulta tiehen, joista yksi on valtiontie. Kokonaispuusto n.553m3. Pääasiassa nuorta kasvatusmetsää. Tilalla myös pieni pelto. Peltokuviolla vanha aitta, joka ei kuulu tähän kauppaan.Aitan omistaa naapuri, jonka kanssa sovittava aitan mahdollisesta ostamisesta tai muusta ratkaisusta. Vesiosuuskunnan vesijohto menee pellon poikki ja pellon kohdalla tien toisella puolella on kauppa. Tarkemmat tiedot rakentamismahdollisuuksista yleikaavasta ja Porin kaupungilta.
Hp.26.000€ / tarjous viim. 9.9.2018 (MYYTY!)
Etäisyyksiä:
-Lavia n.7km
-Kankaanpää n.20km
-Pori n.66km
-Tampere n.87km
*Tilan alueella yleiskaava:
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/vihteljarvi-niemenkyla_oyk.pdf
*Huomioitavat metsään.fi palvelusta:
Kuviot 6 ja 7 Liito-orava (kohteen vaikutusalue kuviolla, kohde kiinteistön ulkopuolella)
Kuviot 5 ja 7 Muinaisjäännös, asuinpaikat (kohteen vaikutusalue kuviolla, kohde kiinteistön ulkopuolella)

HEINÄVESI, Sarvikumpu 83,15ha

Heinäveden Sarvikummussa runsaspuustoinen 83,15ha metsätila. Kokonaispuusto n.11949m3, eli n.144m3/ha. Pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää. Saavutettavuus hyvä, rajoittuu toisesta päästä tiehen ja metsäautotie kulkee tilan keskellä.
Hp.425.000€ / tarjous viim. 22.8.2018 (MYYTY!)
Etäisyyksiä:
Heinävesi n.40km
Joensuu n.55km
Varkaus n.85km
Savonlinna n.95km

SAVONLINNA, Savonranta 62,49ha

Savonlinna, Savonranta, Leivontaus. Monipuolinen 2 palstasta koostuva 62,56ha metsätila. Kokonaispuusto n.6771m3, eli n.108m3/ha. Kehitysluokat pääosin 02 ja 03, mutta kovapuustoista uudistuskypsääkin n.9ha odottaa heti pinoon pääsyä. Palstat rajoittuvat 4 eri järveen/lampeen ja kaavan mukaisia rakennuspaikkoja on 4 kpl.
Hp. 278.000€ / tarjous viim. 22.8.2018 (MYYTY!)
Etäisyyksiä:
-Savonranta n.22km
-Heinävesi n.33km
-Liperi n.40km
-Savonlinna n.76km
-Joensuu n.77km

SAVONLINNA, Savonranta 84,47ha

Savonlinna, Savonranta. Huikea 84,47ha rantametsätila vain n.3km etäisyydellä Savonrannan keskustasta. Rajoittuu 2 eri järveen ja rantaviivaa on riittävästi. 9 kpl kaavanmukaisia rantarakennuspaikkoja. Erinomaisessa kunnossa oleva Myllykoskentie kulkee tilan keskeltä läpi. Kokonaispuusto n.15579m3, eli n.185m3/ha!! Kehitysluokkaa 04 on n.37ha.
Hp. 695.000€ / tarjous viim. 22.8.2018. (MYYTY!)
Etäisyyksiä:
-Savonranta n.3km
-Savonlinna n.57km
-Heinävesi n.50km
-Joensuu n.85km

INKOO 22,29ha (149-431-13-6)

Hieno ja runsaspuustoinen metsätila Inkoossa. Pinta-ala 22,29ha ja puustoa 12.3.2018 tehdyn arvion mukaan 3259m3, eli n.146m3/ha. Heti reilusti hakkuumahdollisuuksia. Hyvä (päättyvä)tie tilan läpi ja matkaa Inkoon keskustaan n.7km. Helsingin keskustaan n.54km. Manneralueiden yleiskaavaehdotuksessa kiinteistölle merkitty 3 rakennuspaikkaa.
Hp.145.000€ / tarjous viim. 15.7.2018. (MYYTY!)

NURMIJÄRVI, Klaukkala 23,08ha

Runsaspuustoinen 23,08ha metsätila huikealla sijainnilla Nurmijärvellä Klaukkalan metsäkylässä. 8.3.2018 päivätyn arvion mukaan puustoa 3669m3, eli n.160m3/ha. Heti reilusti hakkuumahdollisuuksia. Tila rajoittuu asfalttitiehen ja tilalla on myös n.0,8ha pelto. Kunnasta saadun kaavakartan (katso liitteet) mukaan tilalla nyt 5 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikan min. koko 5000m2. Matkaa Metsäkylän kouluun vain n.600-700m.
Hp.260.000 / tarjous viim. 22.7.2018 (MYYTY!)

ORIVESI, Ristijärvi 28,247ha

Orivedellä (ent. Längelmäki) 4 kiinteistöstä koostuva 28,247ha metsätilakokonaisuus. Kokonaispuusto n.2457m3. Tasaisesti taimikoita, nuoria- sekä varttuneita kasvatusmetsiä ja heti myös hakkuumahdollisuuksia. Yhdellä kiinteistöllä n.0,8ha tukioikeudellista peltoa, joka vuokrattu vuoden 2018 lopuun sekä reilusti kaunista etelään avautuvaa Iso Urttimenjärven rantaa. Kiinteistön lounaiskulmassa rasite venevalkamalle ja autojen pitämiselle. Uudessa rantaosayleiskaava ehdotuksessa ei ole merkitty rantarakennuspaikkoja Rantalan tilalle.
Hp.115.000€ / tarjous viim. 17.6.2018. (MYYTY!)

PETÄJÄVESI, Urria 87,46ha

Kookas ja hyvän muotoinen metsätila Petäjävedellä. Metsäautotie tilan läpi. Kasvatusmetsiä ja varttuneita taimikoita, kokonaispuusto n.5792m3. Kunnostusojituksia ja taimikonhoitoja tehty viime vuosina reilusti.

Hp.222.000€ / tarjous viim. 4.3.2018 (MYYTY!)

Etäisyyksiä:

Petäjävesi n.13km, Jämsänkoski n.35km, Jyväskylä n.45km, Vilppula n.59km, Äänekoski n.77km

LOHJA, Talpela 64,72ha

Lohjan Talpelassa 64,72ha kiinteistö, jossa n.10ha tukioikeudellista peltoa (pelto vuokrattu satokauden 2018 loppuun) ja loput metsää. Lisäksi n.8ha omaa vesialuetta. Etäisyys Lohjan keskustaan alle 10km ja Helsinkiin n.65km. Metsä on runsaspuustoinen ja tarjoaa mahdollisuudet nopeasti suuriin hakkuisiin. Metsässä 19.4.2020 päättyvä ympäristötukisopimus kuvioilla 138, 140, 146, 147 ja 150. Kokonaispuusto n.6766m3. Kiinteistö rajoittuu talpelantiehen. Lohjan kaupungilta saadun tiedon mukaan kiinteistöllä lienee ”muutama” rakennuspaikka.
Hp. 445.000 € / tarjous viim. 15.4.2018. (MYYTY!)

Kiinteistö on mahdollista myydä myös osissa, esimerkiksi pellot ja metsä erillään. Tällöin pellot myydään määräalana ja niistä jää pienet siivut metsän osuuteen mahdollistamaan rakennuspaikkaa ja tietä. Katso kartat liitteistä. Peltojen osuudelle jyvittyy kiinteistön laskennallisesta rakennusoikeudesta yksi rakennuspaikka ja loput jää metsän osuudelle.
Hp. pellot n.9,85ha 115.000€ / tarjous (määräala)
Hp. metsät 330.000€ / tarjous (kiinteistö)

IITTI, Vuolenkoski 24,5ha

Iitin vuolenkoskella kahdesta palstasta koostuva n.24,5ha määräala. Pääasiassa taimikoita ja kasvatusmetsiä, kokonaispuumäärä n.1653m3. Maapohjat 3,8ha OMT, 16,5ha MT, 3,4ha VT, 0,6ha Kitu ja 0,2 Jouto
Hp.78.000€/tarjous viim.15.4.2018 (MYYTY!)

Pohjanmaan yhteismetsä 1391 kpl

Helpompaa metsän omistamista. Myydään tilaan 989-407-8-85 (Kivistö) liittyvät osuudet Pohjanmaan yhteismetsään. Osuuksien lukumäärä 1391 kpl. Lisätietoa yhteismetsästä löytyy:
http://www.upmyhteismetsa.fi/avainluvut/pohjanmaan-yhteismetsa/Pages/Default.aspx
Hp.104.000€ / tee tarjous (MYYTY!)

Osuudet voidaan myydä myös pienemmissä erissä esimerkiksi:

400 kpl Hp.30.500€/tarjous

400 kpl Hp.30.500€/tarjous

591 kpl Hp.44.500€/tarjous

TERVO, TALLUSKYLÄ (844-414-9-94)

Pohjois-Savossa, Tervossa metsätila 40,38ha. Äskettäin peruskunnostettu metsäautotie kulkee tilan läpi. Tasaiset ja kasvavat maat. Puustoa n.3585m3. Hoidon taso hyvä.
Hinta 126 000€ (MYYTY)

VIHTI, Jokikunta n.53,7ha metsä ja 19,83ha Pelto

Vihdin Jokikunnassa mahtava kokonaisuus, joka koostuu metsästä n.53,7ha ja hyvistä, tukioikeudellisista pelloista 19,83ha. Puumäärä metsissä n.4129m3.
Metsän Hp. 200.000€ / tarjous viim. 3.12.2017 (Myyty!)
Peltojen Hp. 15.000€/ha / tarjous viim. 3.12.2017 (Myyty!)

JUVA, Paatela 23,44ha

Runsaspuustoinen metsätila Juvalla. Pinta-ala 23,44ha ja puustoa n.3418m3. Kattava tieverkosto ja matkaa Juva-Savonlinna tieltä vain n.500m, eikä Juvan keskustaankaan ole kuin n.5km. Kasvupaikat pääosin mustikkatyyppiä ja helppokulkuisia. Männiköitä pystykarsittu.
Hp.115.000€ / tarjous viim. 26.11.2017 (MYYTY!)

FORSSA, Hillonkulma 5,545ha

Forssassa pieni, mutta erittäin runsaspuustoinen metsätila. Pinta-ala 5,545ha, kokonaispuusto n.1484m3. Hp.75.000€ / tarjous viim. 15.10.2017 (MYYTY!)

VIHTI, Jokikunta 22,8ha

Vihdin Jokikunnassa noin 22,8ha määräala. Tasaiset ja kasvavat maat, kokonaispuusto n.2716m3. Nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Erinomainen saavutettavuus, tie (Mäntylänpolku) palstan läpi ja matkaa asfalttitieltä vain noin 200m.
Hp.100.000€ / tarjous viim. 15.10.2017 (MYYTY!)

KUUSAMO, Kiviperä 77,43ha

Kuusamossa, Kiviperän kylässä noin 45 km Kuusamon keskustasta sijaitseva 77,43ha metsätila. Koostuu pääosin hyvin onnistuneista taimoikoista ja suoalueista. Puustoa n.528m3, (osa puustosta metsälakikohteilla). Kiinteistöön kuuluu osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden suuruus 0,035000/76,970862
Hp.69000€ / tarjous (MYYTY!)

 

POLVIJÄRVI, Lipasvaara 22,65ha

Polvijärven Lipasvaarassa 22,65ha metsätila. Rajoittuu valtiontiehen, hyvät maapohjat ja Lipaslammen rantaa n.100m. Kokonaispuusto n.2470m3, heti reilusti hakkuumahdollisuuksia!
Hp.98000€ / tarjous. Tarjousaikaa jatkettu 9.8.2017 asti. MYYTY!

LAPPEENRANTA, Ylämaa 25,9ha

Lappeenrannan Ylämaalla 25,9ha metsätila. Pääosin nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Kokonaispuusto n.2464m3. Pääpuulaji mänty.
Hp.79 000€ / tarjous viimeistään 26.7.2017 MYYTY!

LOPPI, Joentaka 2,959ha

Lopelta n.6km Riihimäen suuntaan 54-tiehen rajoittuva 2,959ha kiinteistö, joka melkein kokonaan tukioikeudellista peltoa. Pelto vuokrattu satokauden 2017 loppuun. Tien 54 pohjoispuolelle jäävä alue kaavoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi! Liittymä 54 tielle vieressä.
Hp.30000€ / tarjous viimeistään 19.7.2017 MYYTY!

LOPPI, Joentaka 8,264ha

Lopella 8,264ha metsätila. Hyvä sijainti, rajoittuu 54 tiehen. Tilan kohdalla liittymä ja portti hirviaidassa. Noin 6 km Lopelta Riihimäen suuntaan. Tilalla vanhoja jo osin metsittyneitä peltoja, joihin omistajan mukaan ollut lupa mullan ottoon. Lupa jo rauennut. Kokonaispuusto n.994m3.
Hp.27200€ / tarjous viim.19.7.2017 MYYTY!
Metsäarvio: Henri Törmä MHY 24.2.2017

LOPPI, Joentaka 11,856

Monipuolinen ja hyvällä sijainnilla oleva kiinteistö, noin 6 km Lopelta Riihimäen suuntaan. Rajoittuu 54 tiehen ja nikula-härmä yksityistiehen. Metsää n.10ha, jossa puustoa n.1362m3. Tukioikeudellista peltoa n.1,85ha. Pellot vuokrattu satokauden 2017 loppuun. Nikula-Härmä yksityistien varressa 2 kaavaan merkittyä loma-asunnon rakennuspaikkaa. Tilalla myös ryhdissä oleva vanha puimala. Myyjät tyhjentävät puimalasta haluamansa tavarat kauppapäivään mennessä.
Monien mahdollisuuksien paikka!
Hp.73000€ / tarjous viim. 19.7.2016 MYYTY!

Metsäarvio: Henri Törmä MHY 24.2.2017

KIURUVESI, Tihilä 24,12ha

Pohjois-Savossa Kiuruvedellä 24,12ha kasvatusmetsistä koostuva metsätila. Puustoa n.2148m3. Erinomainen saavutettavuus, tila rajoittuu n.450m matkalta Kiuruvesi-Pyhäntä tiehen ja tilaa palvelee myös hyväkuntoinen metsäautotie.
Tilalla sijaitsee Tihilänseudun Jahtimiehet ry:n kota.
Hp.63000€ / tarjous MYYTY!

KIRKKONUMMI, Luoma/Vitträsk 13,972ha

Kirkkonummella, Vitträsk järven maisemissa monipuolinen n.14ha metsätila. Kokonaispuusto n.1300m3. Heti hakkuumahdollisuuksia. Tilalla myös n.1,4ha suojeltu alue, jossa komeita tammia. Täällä hieno mahdollisuus yhdistää metsätalous metsällisiin harrastuksiin!
Hp.60.000€ / tarjous viimeistään 21.6.2017 mennessä. MYYTY!

HÄMEENLINNA, HAUHO (109-442-19-24)

Hämeenlinnan Hauholla Alvettulan/Hyömäen kylässä 4,258ha metsätila, johon hyvä metsäautotie (hirssuontie) perille. Puustoa n.517m3.
Hp.17 500€ / tarjous viim.21.5.2017 mennessä. (MYYTY!)

LUUMÄKI (441-422-1-101)

Pienikin voi olla tehokas! Luumäellä 7,84ha metsätila, jossa 1 varttunutta kasvatusmetsää sisältävä kuvio. Kokonaispuumäärä n.1155m3, eli n.150m3/ha. Kantava ja hyväkuntoinen tie kulkee 2 sivulla.

LAPPEENRANTA, Vainikkala 92,33ha

Lappeenrannan Vainikkalassa 92,33ha taimikkovaltainen metsätila hyvillä pohjilla. Puustoa n.4200m2. Kattava tieverkosto. Tila rajoittuu etelässä niemijärveen ja pohjoisessa rakkolanjokeen.
Hp.265 000€ / tarjous viim. 19.3.2017 KOHDE MYYTY!
PS. Rakkolanjokeen istutettu vuonna 2015 meritaimenia 12000kpl. Lue tästä Etelä-Saimaan
artikkelista 
lisää

RANUA, Ylämaa 209,4ha (683-404-49-5)

Ranualla, Ylimaan kylässä 209,4ha metsätila. Metsäautotie perille. Tieltä 78 matkaa tilalle vain n.4km. Rajoittuu Ylijokeen. 1.2.2012 päivätyn arvion mukaan kokonaispuumäärä n.7627m3. Vuonna 2010 tehty kunnostusojitusta 5,18km. Tässä kohde, joka metsätalouden lisäksi antaa omistajalleen mahdollisuuden hienoihin kokemuksiin metsästyksen, kalastuksen ja eräelämän merkeissä!
Hp.110 000€ / tarjous MYYTY!

Huom. Tilalle menevän metsäautotie alussa lukittu puomi! Puomilta matkaa tilan rajalle n.1km. Pyydä tarvittaessa avain ennen palstalle lähtöä.

ps.Myytävästä tilasta osa kuuluu Suhangon kaivoshakkeessa valtausalueeseen ja osin malminetsintälupahakemus alueeseen. Liitteissä kartta. Lisää Suhangon kaivoshankkeesta voi lukea osoitteesta www.suhanko.net

MYRSKYLÄ, PAKILA n.34,5ha

Myrskylässä n.34,5ha metsätila. Saavutettavuus erinomainen, tila rajoittuu päällystettyyn Porvoo-Myrskylä tiehen ja tilan sisällä kattavasti metsäautotietä. Maapohjat kasvavia. Puustoa tällä hetkellä n.2200m3 lähinnä varttuneissa kasvatusmetsissä. Reilu puolet pinta-alasta eri ikäisiä ja vaihtelevasti onnistuneita taimikoita.
Hp. 110 000€ / tarjous viim. 27.11.2016 mennessä. MYYTY!

KOUVOLA, JAALA 231,1ha

Huikea metsätila Kouvolan Jaalassa. Pinta-ala 231,1ha. Kokonaispuusto n.34000m3, eli yli 150m3/ha. Runsaasti hakkuumahdollisuuksia, taimikoita tilalla vain n.24,5ha. Kattava ja hyväkuntoinen metsäautotieverkosto. Rajoittuu 3 eri järveen.
Hp.1200000€/ tarjous viim. 4.12.2016 MYYTY!

HÄMEENLINNA, Kalvola (109-480-11-1)

Hämeenlinnan Kalvolassa sijaitseva 19,623ha metsätila. Kokonaispuusto n.2300m3, eli n.118m3/ha. Tie perille.
Hp.95 000€ / tarjous viimeistään 13.11.2016 mennessä.

MYYTY!

ILOMANTSI, KIVILAHTI (146-408-6-48)

Myynnissä noin 66,9 ha:n suuruinen määräala Kiistavaaran kiinteistöstä Ilomantsissa. Myytävä määräala rajoittuu Kivilahdentiehen (n:o 5200), joten se sijaitsee erinomaisen kulkuyhteyden varressa. Uimaharjun taajamasta on palstalle matkaa vain noin 20 km.

Kohteen kokonaispuusto on noin 7050 m³ ja keskipuusto noin 103 m³/ha. Kiistavaaran palstalla on tasainen kehitysluokkajakauma ja uudistuskypsää puustoakin n. 790 m³. Kohteella on uudistamatonta alaa noin 2,5 ha, joka laikkumätästetty 2015. Myyjä uudistaa alueen kustannuksellaan keväällä 2016. Tämä monipuolinen metsäpalsta on hyvässä kasvuvauhdissa. Taimikon varhaisperkausta on suoritettu kesällä 2014 noin 11,7 ha:n alueella.

Myyjä pidättää osuudet yhteisiin alueisiin.

MYYTY!


UPM Bonvesta metsätila

ILOMANTSI, Kivilahti (146-408-6-48)

Reilunkokoinen metsäpalsta n.155,6ha Ilomantsin Kivilahdessa. Etäisyys Uimaharjun taajamaan vain n.20km, Ilomatsiin n.48km ja Joensuuhun n.65km. Kokonaispuusto n. 13320m3, josta heti 4000-5000m3 hakattavissa. Taimikot erinomaisesti onnistuneet ja tieverkosto on kattava sekä hyvässä kunnossa. Kauniin ja rauhallisen Ylä-Vuotsan rantaviivaa n.1,2km.

MYYTY!

 

UPM Bonvesta metsätila

VIEREMÄ, Salahmi 246,3ha

Pitkämäki (925-418-2-23) on 246,3 ha:n suuruinen metsäkiinteistö Pohjois-Savossa ainoastaan 12 km:n päässä Vieremän kuntataajamasta pohjoiseen. Iisalmeen on matkaa 34 km ja Kajaaniin 74 km. Kiinteistön pohjoisrajalla virtaa vuolaskoskinen Kotvakkojoki. Kiinteistölle on hyvät tieyhteydet ja sillä on varsin kattava metsätieverkosto.

Pitkämäen kiinteistön kokonaispuusto on n. 19 080 m³ eli n. 70 m³ per metsämaahehtaari. Kitu- ja joutomaita kohteella on vain n. 1,2 hehtaaria, joten tämä kiinteistö jakautuu lähinnä tuottavaan metsämaahan ja metsätaloutta tukevaan metsätieverkostoon. Metsämaan pinta-alasta noin kolmannes on varttuneita kasvatus- ja uudistusmetsiköitä, joissa puustoa on arviolta yhteensä n. 14 270 m³ eli n. 188 m³/ha. Noin 60 %:lla metsämaata varttuu vasta hyvään kasvuvauhtiin päässeitä eri-ikäisiä taimikoita. Hyväkasvuisia nuoria kasvatusmetsiä on lisäksi n. 17 hehtaarilla.

Pitkämäen tilalla metsä kasvaa pääosin hyvätuottoisilla tuoreilla ja kuivilla kivennäismaakankailla. Turvemaan kasvupaikkojen osuus metsämaasta on n. 17 %. Metsälain nojalla suojeltuja alueita on kohteen metsämaalla vain n. 0,3 ha:n alalla.

Koskiosuudet eivät sisälly kiinteistökauppaan.

Pitkämäen kiinteistö on turvallinen metsäsijoitus, joka tarjoaa tuloja ja metsäisiä harrastusmahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Myyjä pidättää kustannuksellaan kiinteistölle kuuluvat osuudet yhteiseen vesialueeseen 925-418-876-1.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjousten viimeinen jättöaika on 19.10.2016 klo 16.00. Tarkemmat ohjeet löydät liitteestä. MYYTY!

UPM Bonvesta metsätila

KANNONKOSKI (216-403-2-1057)

Kannonkoskella Saarijärven rajaan rajoittuva n.73ha metsätila. Tilan muoto ja saavutettavuus on hyvät. Kokonaispuusto n.5000m3 (+2016 kasvu), joka hyvässä kasvussa. Kuviot 50,51 ja 52 on tuhkalannoitettu ja kunnostusojitettu 2003. Taimikot hyvin onnistuneet ja hakkuumahdollisuuksiakin on heti.
Hp.181 000€ /  tarjous viim.  28.8.2016 mennessä. (MYYTY!)

Etäisyydet:
Äänekoski n.50km.
Jyväskylä n.80km.

MIKKELI, SUOMENNIEMI (491-506-2-96)

Mikkeli, Suomenniemi. Hyvässä kasvussa oleva 102,85ha metsätila. Kokonaispuusto n.9174m3. Rantaviivaa 2 järveen ja yksi lampi jää kokonaan tilan sisään. Yksi kaavan mukainen rantarakennuspaikka Hautajärven rannassa.
Hp.350 000€ / tarjous viim. 7.8.2016. (Myyty!)

MIKKELI, RISTIINA (491-536-4-142)

Taimikkovaltainen 53ha metsätila Mikkelin Ristiinassa. Kokonaispuusto n.1919m3. Taimikot onnistuneet mainiosti. Valtion tie kulkee tilan läpi ja omaa metsäautotietä on n.600m. Tila rajoittuu 3 lampeen.
Hp.102 000€ / tarjous viim. 7.8.2016. (MYYTY!)

HARTOLA (81-405-5-328)

Runsaspuustoinen saarimetsätila Hartolan Rautavedellä. Pinta-ala 14,508ha. Kokonaispuusto n.2500m3.
Hp. 78 000€ / tarjous (MYYTY!)

 

VIEREMÄ (925-410-14-7)

Myyntikohteena on kookas n. 271,9 hehtaarin määräala Vieremän kunnassa sijaitsevasta Lehtolan tilasta. Palstan halki kulkee reilun 3,5 kilometrin mittainen metsäautotie, jolta palstan jokainen kolkka ja metsikkö on sujuvasti saavutettavissa. Kohteelta on Kaarakkalantielle (n:o 16145) n. 2,5 km ja Vieremän taajamaan n. 20 km.

Kohteen kokonaispuusto on n. 35 580 m³ ja keskipuusto n. 130 m³/ha. Metsämaan osuus on kohteella 95 % palstan kokonaispinta-alasta ja kasvupaikat ovat pääosin kuivahkoja sekä tuoreita kankaita. Palstalla on n. 197 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää, joten hakkuumahdollisuudet jatkossa ovat hyvät. Uudistuskypsää metsää on n. 10 ha.

Länsipalstalla on Ylä-Kotvakko -järveen rantaviivaa noin 600 metriä. Se tarjoaa mukavia mahdollisuuksia harrastamiseen ja veden äärellä virkistäytymiseen. Palstan länsireunalla polveilee myös Aarnikotkanpolku-niminen, monipuolinen ja ympäristöiltään vaihteleva patikointireitti, jonka kokonaispituus on 42 km. Polku alkaa Vieremän keskustaajamasta ja päätyy Länsipalstasta vielä pohjoiseen sijaitsevalle Talaskankaalle.

Kohteella on metsätalouteen vaikuttavia käytönrajoitteita yhteensä n. 0,6 ha:n alueella.

Yhteisalueiden osuudet eivät sisälly määräalakauppaan.

Tarjouskauppa, tee tarjous viim. 30.6.2016 klo 16 mennessä!!

TARJOUSAIKA PÄÄTTYNYT. (MYYTY!)

UPM Bonvesta metsätila

HÄMEENLINNA, RENKO 109-425-4-46

Huippuhyvä metsätila Hämeenlinnan Rengossa. Pinta-ala 25,91ha, joka kokonaan mustikkatyyppiä. Taimikot onnistuneet hyvin ja puustoa on n.3700m3.
Hp.180 000€ / Tarjous 23.6.2016

(MYYTY!)

JUUKA, PETROVAARA/POLVELA, tilaryhmä

 

Yntenäinen 3 palstasta koostuva n.164,9ha tilaryhmä Juuassa n.19 km taajamasta. Kokonaispuusto n.16920m3, pääosin varttunutta kasvatusmetsää. Uudistuskypsää heti n.3ha. Tuhkalannoitus tehty 2011 n.28ha alueelle ja n.40 ha alueelle suunniteltu kunnostusojitusta. Ojalinjat avattu 2011-2012.

MYYTY!


UPM Bonvesta metsätila

 

UPM Bonvesta 197x97

INKOO (149-474-11-0)

Todella runsaspuustoinen metsätila Inkoossa. Pinta-ala 11,775ha ja kokonaispuusto n.2700m3. Uudistuskypsää metsää 6ha, varttunutta kasvatusmetsää 4,4ha ja 1,2 ha joutomaata. Keskimääräinen puusto metsämaalla n.250m3/ha.

Hp.100 000€ / tarjous viim. 8.5.2016. (MYYTY!)

ps.Inkoon Manneralueen osayleiskaavoitus on vireillä. Myytävä tila kuuluu tähän kaava-alueeseen.
Kaava on tarkoitus tehdä mitoittavaksi, eli kaava ottaa kantaa mahdollisimman paljon rakentamismahdollisuuksiin. Kaavaehdotus tullee nähtäville syksyllä 2016.

 

MÄNTYHARJU (507-417-4-21)

Mäntyharjulla Lyytikkälän kylässä monipuolinen n.37,2ha määräala tilasta Leporinne. Hyvä tie perille. Kokonaispuusto n.1887m3. Heti hakkuumahdollisuuksia ja taimikot on hyvin onnistuneet. Kuvio 14 (A0) on muokattu ja odottaa vain taimia.
Hp.99 000€ / tarjous viim. 10.4.2016. (MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet